WhatsApp Image 2022-09-12 at 5.14.04 PM.jpeg

בית ספר ביאליק חרת על דגלו חתירה למצויינות לימודית, חברתית וערכית.
מיצוי יכולותיו של כל אחד מהתלמידים באמצעות חשיפה לתחומי העשרה ובחירה ממגוון
תחומי הטכנולוגיה, היצירה, המדע והפנאי.
בית הספר מאמין ביצירת דיאלוג וקשר משמעותי
כבסיס ללמידה והוראה איכותיים.

  • Facebook
  • YouTube