top of page

"בכל דבר בטבע יש משהו מן המופלא" / אריסטו

 

בית ספר ביאליק לטבע ולמדעים חרת על דגלו חתירה למצוינות לימודית, חברתית וערכית.

אנו שואפים להצמיח בוגרים ערכיים, אוטונומיים, אחראים ואכפתיים לטבע ולסביבה.

הצוות החינוכי מאמין ביצירת דיאלוג וקשר משמעותי כבסיס ללמידה והוראה איכותיים ובמיצוי יכולותיו של כל אחד מהתלמידים באמצעות חשיפה לתחומי הטכנולוגיה, המדע, היצירה, החברה והסביבה. אנו מחנכים למצוינות תוך העצמת התלמידים, העלאת המוטיבציה וחיזוק תחושת המסוגלות האישית.

 

בית הספר הוסיף לליבת הפדגוגיה שלו את יום הלימודים הארוך החל מכתה א' עד כתה ו'. עקרונות התוכנית מכוונים לפיתוח ועידוד הסקרנות הטבעית אצל התלמידים, העשרת עולמם וחשיפה למגוון פעילויות חוויתיות.

 

ברצוני להודות לצוות בית הספר על התגייסות ,השקעה וחשיבה משותפת למען עשייה מיטבית ומשמעותית.

 

אני מאחלת לכל קהילה בית הספר ביאליק לטבע ולמדעים תלמידים, אנשי הצוות החינוכי והורים, המשך של שיתוף פעולה פורה, למען קידום והצלחת תלמידנו.

                                                          שלכם

מירי שמילוביץ'-שובל               

מנהלת בית הספר              

bottom of page