top of page

                  גיזום

 

גיזום- חיתוך עצים או שיחים למטרות :

-הגברת פריחה/יבול

-צימוח נכון של העץ

-נוי

תורת הגיזום אינה קשה יש צורך בניסיון ע"מ שהגיזום יהיה כמה שיותר אפקטיבי (לחיוב כמובן).

אפרט בפוסט זה על צורת הגיזום האידיאלית לעצי פרי , ושיחים .

חוקים בסיסיים בגיזום:

-חיתוך הגזע המרכזי מחליש את העץ ואף יכול להרוג אותו!!! חלקו העליון של העץ הוא הראש עם כמות החיישנים הגדולים ביותר. האיזור העליון של העץ גורם לכל הפעילות ההורמונלית וההתפתחותית של העץ הוא נקרא מריסטמה קודקודית.

אסור לפגוע במריסטמה הקודקודית במיוחד בעצי פרי. פגיעה בקודקוד תוריד את כמות היבול בצורה דרסטית ויש עצים שלוקח להם מספר שנים לחזור ולהניב פרי.

-גיזום עצים צריך להיות כמה שיותר קרוב לתקופת לבלוב העץ בד"כ תחילת האביב שעדיין קר ואין מזיקים פעילים.

-חיתוך של ענפים מעל קוטר של 2 ס"מ דורש מריחת חומר אנטיבקטריאלי על הגדם.

-הניצן הקרוב ביותר לחיתוך ייתפתח ראשון.

-גיזום של 20%+ מגובה שיח ייגרום לענפים חדשים לגדול מחלקו התחתון.

סוגי גיזום:

גיזום הקצרה –  גיזום המקצר ענף מקסימום בשליש .

גיזום הסחה – גיזום שנועד לגרום לצמח לגדול בהתאם לכיוון הרצוי לנו. נקרא כך משום שבד"כ יש צורך לגזום את העץ/שיח בניגוד לכיוון הרצוי.

גיזום דילול – גיזום שנועד לאפשר לאור להיכנס לחלקים הפנמיים של הצמח .

גיזום חידוש – גיזום האמור לאפשר את גידול הצמח מחדש. עדיף תמיד לבצע בשניים או שלושה שלבים בעונה הרצויה.

מועדי הגיזום:

נשירים – צמחים שמחזור החיים השנתי שלהם בנוי כך שבעונת החורף הם משילים את כל עליהם. עצים אלו רצוי לגזום כמה שיותר לפני הלבלוב. בד"כ שבוע לפני ט"ו בשבט זה הזמן הטוב ביותר. בשלב זה ניתן לראות את שלד העץ ורצוי לתת לעץ צורה של גביע ואת על הענפים שגדלו לכיון מרכז העץ להוריד.

נשירים מותנים – אלו הם עצים שלא אמורים להשיר את העלים שלהם בצורה אחידה אך הקור הירושלמי גורם להם להפוך להיות נשירים. צמחים אלו נגזום לאחר תחילת הלבלוב משום שכך נוכל לראות איזה חלקים בצמח שרדו את החורף.

ורדים-  גוזמים באיזור פברואר באותו האופן תוך כדי שמירה על שניים-שלושה ענפים שיוצאים מבסיס הצמח.

צמחים ממוצא טרופי ירוקי עד – יש לגזום לאחר הלבלוב בתקופה שבה אנו בטוחים שלא יהיו יותר קרות בלילה.

שיחי גדר חיה – יש לגזום עם הופעת הלבלוב . גדר חיה האמורה להיות רק ירוקה ללא פרחים יש לגזום באביב כך שהיא לא תפרח. הפריחה תחליש את הגדר.

גיזום צמחים שעברו הזנחה מרובה וענפייהם נראים זקנים וחלשים יש לגזום במועד הנכון. גיזום בקיץ יחמיר את מצבו. יש לתת לצמח תשומת לב לשקם אותו ואז לגזום.

 

 

בהצלחה.

bottom of page