בשלב פיתוח הקרקע אצלנו אין פשרות! בובקט ומחפרון מיני עם צוות מקצועי ויעיל.

הקמת גינה

אנו בגינונים וטבע מאמינים שהגינה צריכה להוות חדר נוסף בבית. גינה צריכה  להשתבח עם השנים ולהתמזג  עם הסביבה החומרית והאנושית. את אופי הגינה ניתן להגדיר בשלב ההקמה תוך כדי מתן דגש שאתם תהיו אחראים על תחזוקה ותקבלו תגבור מקסימום שלוש .פעמים בשנה מגנן מקצועי